jueves, 20 de mayo de 2010

Aliments transgènics

Què és un aliment transgènic?

Per començar, és un organisme al qual artificialment se li ha incorporat informació genètica que no és pròpia de la seva espècie.

Generalment, es tracta d'afegir un gen d'una altra espècie per conferir al transgènic resultant noves propietats. El progrés de l'enginyeria genètica ha permès grans avenços en aquest camp, començant per la millora genètica d'espècies d'ús agrícola i alimentari (per exemple, plantes més resistents a sequeres o plagues).

Transgènics…Perillosos?

Encara que de manera general, els transgènics no tenen perquè donar problemes per al seu consum, des de fa temps, hi ha normatives que obliguen els aliments transgènics a fer saber que ho són. Es denominen Organismes genèticament modificats (OGM), i els seus principals problemàtiques són:
Productes inesperats: A causa de les al.lèrgies, algunes persones han d'evitar consumir determinats aliments.
Els OGM dificulten la identificació d'aliments potencialment perillosos per a aquestes persones, ja ue poden contenir alguna proteïna que no els sigui pròpia. A més, la introducció de gens en sistemes genètics aliens pot portar a l'obtenció de productes indesitjats.
La problemàtica ecològica: els gens introduïts es podrien transmetre a terceres espècies, mitjançant la creació accidental i natural d'espècimens híbrids, contaminant el genoma de les espècies salvatges.
Els factors socioeconòmics: els OGM són, juntament amb els fertilitzants i altres mitjans d'incrementar la productivitat, tecnologies cares que permeten grans beneficis.
Sovint els petits agricultors no poden competir amb aquestes tecnologies, la qual cosa porta a una pèrdua de la varietat de l'oferta i la concentració de la producció.

En conclusió, els aliments transgènics son aliments económics peró perillosos per les substàncies inesperades que poden generar

Publicat per Ivan Bernal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario