jueves, 20 de mayo de 2010

Els líquens

Introducció

Els líquens són una simbiosi, una associació estable i autosuficient constituïda per fongs i algues.

Els líquens tenen un color gris, verdós, blanquinós, carbasses, i es diferencien dels briòfits o les molses perquè no tenen el color verd com les fulles, d’aquets.
El fotobiont dels líquens conté pigments, com la clorofil.la, i potser una alga o un cianobacteri, i té la capacitat de fer fotosíntesi, de produir matèria orgànica.

Morfologia
Els líquens tenen una gran diversitat morfològica:
Crustaci: saxícoles (endolítics o epilítics).
Epífits (epifleus, endofleus, epixílics, endoxílics,..). Hipotal.lus. No presenten còrtex inferior.
Esquamulós: adherits al substrat per una part de l’esquàmula.
Foliaci: s’uneix al substrat mitjançant rizines. Presenten còrtex inferior.
Umbilicat: és un cas particular de tal•lus foliaci.
Fruticulós: només presenten un punt de fixació al substrat i estan ramificats. Poden ser laciniats o radiats, erectes o pènduls.

Reproducció

Els líquens poden tenir una reproducció vegetativa, mitjançant uns propàguls, anomenats isidis o soredis, i que no es troben al micobiont o fotobiont de forma separada.

Els líquens poden ser fèrtils o estèrils. Hi ha diferents estructures reproductives, els més freqüents són els apotecis. Altres estructures reproductives: peritecis (amb ostíol), lirel.les i mazedis.

El creixement dels líquens és molt lent. Els líquens crustacis poden tenir creixements radials de 0,5-1 mm/any. Els foliacis poden tenir creixements de 2-10 mm/any.


Ecologia

En funció de la naturalesa del substrat que colonitzen poder se:

Saxícoles, que es desenvolupen sobre les roques.
Epífits, que viuen sobre altres plantes (foròfits) poden ser corticícoles, lignícoles, muscícoles i foliícoles.
Un exemple en serien els Teloschistes chrysophthalmus sobre alzina. Collegats
Terrícoles, que poden ser acidòfils, neutròfils o basòfils. Turfòfils que viuen en sòls rics en matèria orgànica. Gipsícoles líquens especialitzats en viure en sòls guixencs.
Un exemple son:Psora decipiens. Collegats

Publicat per: Iker del Tell

No hay comentarios:

Publicar un comentario